Kategorie

Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Obchody AZETKO s.r.o., Frenštátská 582, 74258 Příbor, IČ: 278 57 034

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

 

- Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

 

- Kupní cena bude vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

- Datum

 

……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naši kamenné prodejně.

  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být na naši adresu odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.

  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče, zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (podrobnosti v Obchodních podmínkách)

  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak jako dodavatel máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak jako dodavatel máme opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

  • Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

  • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

  • Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Nákup na IČO: v případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Soubor je ZDE ke stažení

haas-sohn.cz