Kategorie

Reklamační řád

Pro nahlášení či informování se o reklamacích využijte e-mail: reklamace@azetko.eu

Zašlete nám údaje nutné k vaši identifikaci a podrobně popište případnou závadu či žádost. Budeme Vás obratem kontaktovat (běžně do 24 hodin v pracovní dny).


Vzor mailu:
Vaše jméno:

Váš e-mail:

Telefonní číslo:

Číslo faktury / Číslo reklamace:

Popis reklamace:

Pokud jste se rozhodli nepoužít e-mail, můžete nám zboží poslat nebo osobně přinést na naši provozovnu. Prosíme Vás, abyste nás předem telefonicky kontaktovali.
Při zaslání je vždy nutné dodat: daňový doklad nebo vyplněný záruční list , podrobný popis závady. Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů.

Reklamované zboží můžete zaslat na adresu:

Obchody AZETKO s.r.o.
Sokolovská 393
742 21 Kopřivnice
tel/fax: +420 595 170 038
mobil: + 420 777 638 338
 
Reklamace zboží poškozeného při přepravě

Snažíme se, aby zboží, které si u nás objednáte, Vám bylo doručeno v nejlepším pořádku. Přesto se může stát, že se zboží během přepravy poškodí, proto prosím věnujte pozornost níže doporučeným pokynům.
 

Převzetí zásilky s výhradou:

1. Při přebírání zásilky od přepravní služby je třeba řádně zkontrolovat neporušenost obalu. V případě, že se rozhodnete převzít zásilku s poškozeným obalem, sepište tuto skutečnost s řidičem na doklad o převzetí zásilky (doručovací list). Do doručovacího listu je nutné uvést konkrétní výhradu -  proražené, roztržené, chrastí, apod. Zásilka v tuto chvíli nemusí být poškozena a řidič nemusí čekat na rozbalení zásilky, nicméně je povinen tento zápis umožnit. (Převzetí zásilky s výhradou). Po převzetí zásilky od přepravní společnosti tuto neprodleně rozbalte a zkontrolujte celou zásilku i její jednotlivé části, zda nevykazují známky poškození z přepravy.  Pokud bude zboží poškozeno, neprodleně nás informujte emailem reklamace@azetko.eu  spolu s informací, že jste zásilku převzali s výhradou.

2. Zjistíte-li po rozbalení zásilky, jejíž obal byl v pořádku a nejevil známky poškození, že zboží bylo během přepravy poškozeno, je nutné nás neprodleně informovat emailem na adresu reklamace@azetko.eu nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Nutné je také ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace a pořídit fotodokumentaci.

Na pozdější reklamace typu mechanického poškození nelze brát zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Převzetí zásilky, jejíž obal i obsah je viditelně poškozen:

V případě, že je zásilka viditelně poškozena ( obal i obsah) je nutné sepsat s řidičem přepravní společnosti škodní protokol nebo zásilku odmítnout a neprodleně nás o této skutečnosti informovat emailem reklamace@azetko.eu nejpozději  do 24 hodin od převzetí zásilky. Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, protože není patrné, kdy a kde  k poškození došlo.  Vždy se Vám ale pokusíme vyjít vstříc, pokud to bude jen trochu možné.

V případě  jakýchkoliv dotazů  nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat na infolince 777 638 338 nebo emailem 
reklamace@azetko.eu

 

 

haas-sohn.cz